Bijziendheid (myopie)

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Bijziendheid (myopie), correctie met – glazen;

 

Wat is myopie?

Wanneer het hoornvlies te bol is worden de binnenvallende lichtstalen teveel gebroken. Hierdoor vallen de lichtstralen niet op, maar voor het netvlies.

Ook wanneer het oog te lang is, vallen de lichtstralen voor het netvlies. Op het netvlies zelf ontstaat dus geen scherp beeld; men spreekt dan van myopie (bijziendheid).

 

Bij myopie valt het beeld van een voorwerp, wat zich op afstand bevindt, voor het netvlies. Je ziet het beeld dan onscherp. Maar wanneer het voorwerp zich op leesafstand bevindt, dan verplaatst dit beeld zich in het oog naar achteren en komt het dus wel op het netvlies terecht ( de afstand waarop het voorwerp scherp wordt waargenomen, is afhankelijk van de sterkte van de myopie).

Dit beeld is dan scherp. Vandaar dat men in de volksmond spreekt over "bijziendheid".

 

Bijziendheid kan voorkomen in combinatie met astigmatisme (cilindrische afwijking), (zie cilindrische afwijking voor meer informatie hierove)

Wanneer ontwikkelt zich de myopie?

- Congenitale myopie (aangeboren bijziendheid):

Een klein percentage kinderen wordt geboren met een myopie. Dit leidt vaak tot een ernstigere vorm van myopie.

 

- Juveniele myopie (bijziendheid op jonge leeftijd):

Dit is een myopie die begint tussen het 7e en 16e levensjaar. Het valt te verklaren door de groei van het oog; toename van

de oogaslengte.

Risicofactoren zijn o.a. vroeggeboorte, myopie in de familie, esoforie (naar binnen draaiende ogen), astigmatisme tegen

de regel (zie cilindrische afwijking), veel binnenshuis verblijven of intensief dichtbij werken.

 

- Adult-onset myopie (bijziendheid op volwassen leeftijd):

Deze myopie ontstaat rond het 20e levensjaar. De toenemende oogaslengte in de jeugdjaren neemt af met toenemende

leeftijd en stabiliseert zich meestal rond het 20e levensjaar.

Het mechanisme van de myopie op latere, volwassen leeftijd is niet duidelijk. Intensief dichtbij werken vormt ook hier een

risicofactor.

Men schat dat 20-40% van de mensen met een lage verziendheid (hypermetropie, zie verziendheid (Hypermetropie) of

emmetropie (oog zonder brekingsafwijking), die intensief dichtbij werk verrichten, een myopie ontwikkelt voor de leeftijd

van 25 jaar.

Bij mensen die deze werkzaamheden niet verrichten, is dit percentage ongeveer 10%.

Soms kan bij een jong volwassene, na een periode van stabilisatie, alsnog een progressie optreden van de myopie.

Vanaf middelbare leeftijd kan myopie ontstaan (of een toename hiervan) door verandering van de eigen ooglens,

bijvoorbeeld door staarvorming. Dit wordt myopiserend cataract genoemd.

 

Wat zijn de klachten bij myopie?

De beelden in de verte zijn onscherp, omdat ze niet op het netjes op het netvlies vallen, maar ervoor.

Bij het lezen is, afhankelijk van de sterkte van de myopie, het beeld vaak veel scherper.

De myoop is vaak tot op hoge leeftijd in staat om zonder bril de kleinste letters te kunnen lezen.

 

Het myope oog heeft, in tegenstelling tot een verziend (hypermetroop) oog, niet de mogelijkheid om door accomodatie zichzelf te corrigeren.

Door accomodatie verplaatst namelijk het brandpunt nog verder voor het netvlies, wat een nog waziger beeld zal opleveren.

 

Echter door toeknijpen van de oogleden kan met de verstrooiing op het netvlies verminderen, waardoor de

gezichtsscherpte op afstand wel iets kan verbeteren.

 

Hoe corrigeer je myopie?

Wil men bij een brekings- (of refractie-) afwijking het beeld toch scherp op het netvlies krijgen dan heeft men een correctie nodig.

Bij myopie komen de lichtstralen voor het netvlies terecht. De behandeling bestaat uit het afzwakken van het brekend optisch systeem, door middel van een correctie met negatieve (min-) glazen.

Hierdoor verplaatst het brandpunt verder naar achteren, om op het netvlies een scherp beeld te geven.

 

Dit kan men bereiken door:

 

1. een bril;

 

2. contactlenzen;

 

3. laserbehandeling (Lasik of Lasek);

 

4. lensimplantaties..

© Copyright 2012. All Rights Reserved.