Cilindrische afwijking (astigmatisme)

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Cilindrische afwijking (astigmatisme);

 

Wat is een cilindrische afwijking (astigmatisme)?

Men kan het voorvlak van een normaal hoornvlies voorstellen alszijnde een deel van een mooie ronde bal; hierbij is de breking van het licht in alle richtingen gelijk. Deze breking kan optimaal zijn (geen bril nodig), te veel zijn (bijziendheid) of te weinig zijn (verziendheid).

Bij de bijziendheid en verziendheid worden de lichtstralen in alle richtingen gelijkwaardig gebroken, maar het brandpunt valt dan voor of achter het netvlies.

 

Bij astigmatisme lijkt het voorvlak van het hoornvlies niet op een ronde bal, maar meer op een (ovaalvormige) rugbybal. De breking van het licht is dan in beide richtingen wel aanwezig maar in de ene richting verschillend ten opzichte van de andere richting. Oftewel, de optische breking is in afzonderlijke vlakken verschillend.

In tegenstelling tot een zuivere cilindervorm, heeft het oog met een cilindrische afwijking dus een ongelijk brekend vermogen in de twee verschillende assen.

 

Bij astigmatisme is er dus sprake van twee verschillende brandpunten, in plaats van 1. Het ene brandpunt valt op een andere plek in of buiten het oog dan het andere brandpunt.

In de volksmond wordt ook wel gezegd dat het oog dan een cilinder heeft. Dit zorgt voor een onsche

Welke soorten astigmatisme zijn er?

- Regulair astigmatisme:

Wanneer de twee brekingsvlakken loodrecht op elkaar staan, spreken we over een regulair of regelmatig astigmatisme.

Dit is de meest voorkomende vorm van astigmatisme. Het valt ook eenvoudig te corrigeren door middel van een

cilinderglas in de bril.

- Irregulair astigmatisme:

Soms staan de brekingsvlakken niet loodrecht op elkaar, waardoor er een onregelmatige breking plaatsvindt, dit heet

irregulair of onregelmatig astigmatisme. Dit wordt veroorzaakt door een onregelmatig oppervlak, bijvoorbeeld het voorvlak

is niet mooi rond en lijkt op een soort maanlandschap.

Meestal wordt dit veroorzaakt door littekens op het hoornvlies of door een keratoconus (dit is een oogaandoening waarbij

het hoornvlies niet de gewenste stevigheid bezit en onder invloed van de oogdruk en zwaartekracht een andere vorm

aanneemt).

 

Hoe corrigeer je astigmatisme?

Wil men bij een brekings- (of refractie-) afwijking het beeld toch scherp op het netvlies krijgen dan heeft men een correctie nodig.

Bij astigmatisme vallen de lichtstralen uiteen in twee verschillende brekingsvlakken, welke loodrecht of niet loodrecht op elkaar kunnen staan.

De behandeling bestaat uit het samenbrengen van de twee brekingsvlakken tot 1 brandpunt, door middel van een correctie met cilindrische glazen.

 

Dit kan men bereiken door:

 

1. een bril;

 

2. contactlenzen;

 

3. laserbehandeling (Lasik of Lasek);

 

4. lensimplantaties.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.