Ouderdomsverziendheid (presbyopie)

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Ouderdomsverziendheid (presbyopie);

 

Wat is accomoderen?

Accomodatie is het vermogen van ons oog om de brekingstoestand te wijzigen. Deze kracht wordt gebruikt als we een voorwerp dichterbij ons brengen. Om dit voorwerp scherp te kunnen zien, zal de ooglens boller moeten worden.

Indien we niet over dit accomodatievermogen zouden beschikken, zouden we geen scherp beeld kunnen krijgen op nabij afstand.

De accomodatiebreedte is de maximale toename van de breking van de lens en dit onder invloed van de accomodatie.

Bij het ouder worden neemt het accomodatievermogen af. We spreken dan over presbyopie. Dit is geen brekingsafwijking maar puur een leeftijdsverschijnsel en gaat gepaard met een vermindering van het accomodatievermogen.

 

De ooglens is in staat om van sterkte te veranderen door boller of platter te worden. De lens is niet star, maar kan van sterkte veranderen, waardoor scherpstellen op verschillende afstanden mogelijk is (accomodatie).

De verandering van sterkte vindt plaats door een spier in het straallichaam (het corpus ciliaire), die via de ophangvezels rondom aan de lens verbonden is. Wanneer u in de verte kijkt is de lens plat, naarmate het voorwerp zich op kortere afstand bevindt, wordt de ooglens boller.

Wat is ouderdomsverziendheid (presbyopie)?

Kinderen is zijn staat de ooglens enorm in bolling te laten toenemen. Dit accomodatievermogen neemt af naarmate de leeftijd oploopt.

Het accomodatievermogen van een 5-jarige bedraagt ongeveer 14 dpt, op 50-jarige leeftijd is dit afgenomen tot ongeveer

2 dpt.

 

De ooglens wordt minder flexibel en kan niet meer zo gemakkelijk worden boller gemaakt. De oorzaak ligt in de fysiologische afname van de elasticiteit van de ooglens, waardoor deze niet meer in staat is om boller te worden bij instellen voor dichtbij.

 

Bij het lezen moet het oog ongeveer 2,75 dpt accomoderen om een scherp beeld te verkrijgen. Bij het ouder worden vermindert het vermogen van de ooglens om scherp te stellen voor dichtbij.

Bij de meeste mensen begint dit merkbaar te worden vanaf hun 40ste levensjaar. De meeste mensen die tot dan toe geen bril nodig hadden, zullen vanaf nu behoefte krijgen aan een leesbril.

Deze leeftijdgebonden afname van het accomodatievermogen wordt presbyopie genoemd. Iedereen krijgt hier (uiteindelijk) mee te maken en dit valt alleen te corrigeren met een leesbril.

 

Hoe corrigeer je ouderschapsverziendheid?

Presbyopie valt te worden gecorrigeerd dmv:

 

1. Hulpmiddelen:

a. Leesbril:

Het tekort aan accomodatievermogen kan men corrigeren dmv een leesbril. Hieronder staat aangegeven welke

sterkte van de leesbril globaal nodig per leeftijdcatergorie.

Heeft men tevens een sterkte voor veraf kijken, dan zal de leessterkte bij de veraf sterkte moeten worden opgetelt. Dit

noem je dan de leesadditie (sterkte vh leesdeel).

42 jaar: 0,50 dpt;

45 jaar: 1,00 dpt;

46 jaar: 1,25 dpt;

47 jaar: 1,50 dpt;

48 jaar: 1,75 dpt;

50 jaar: 2,00 dpt;

55 jaar: 2,25 dpt;

60 jaar: 2,50 dpt;

75 jaar: 2,75 dpt.

 

Als voorbeeld noemen we de bifocale en multifocale bril. Met een bifocale bril kan men scherp zien op afstand en op 1

vaste afstand dichtbij.

Met een multifocale bril daarentegen kan worden scherp gezien op afstand en dichtbij, maar ook de tussenafstanden

welke te vinden zijn tussen veraf en dichtbij kan worden scherp gezien. Echter niet iedereen kan overweg met een

multifocale bril, zeker wanneer de oogsterkte ook een cilinder bevat kunnen moeilijkheden met gewenning ontstaan.

 

b. Contactlenzen: denk aan bifocale en multifocale contactlenzen.

 

2. Refractiechirurgie.

Voor mensen welke geen leesbril willen dragen, is correctie van presbyopie, eventueel ook mogelijk via refractieve

chirurgie:

- Wisselen van de ooglens, vergelijkbaar met de procedure bij cataract operatie;

- Lasertechniek om het hoornvliesoppervlak te veranderen;

- Monovision, waarbij het ene oog dmv een contactlens of via refractiechirurgie wordt aangepast op dichtbij kijken. Het

andere oog is dan bedoeld om in de verte scherp mee te blijven zien.

Dit is een omstreden methode aangezien niet iedere persoon hiermee om kan gaan en men hier pas achter komt als

het wordt uitgeprobeerd.

 

 

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.