Verschil in brilsterkte tussen beide ogen

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Verschil in sterkte tussen beide ogen (anisometropie).

 

Wat is anisometropie?

Bij anisometropie is er een verschil in de refractie afwijking tussen beide ogen. Het ene oog heeft dan een andere brilsterkte dan het andere oog.

Een verschil in refractie kan veroorzaakt worden door een verschil in:

- het brekend vermogen van het individuele oog, bepaald door de ooglens en de kromming van het hoornvlies.

- de aslengte van het individuele oog, langer of korter oog betekent dat de lichtstralen minder sterk of sterker gebroken

moeten worden.

 

Anisometropie komt voor bij nog geen 10% van de mensen voor. Klachten zijn vaak aanwezig bij een verschil tussen beide ogen van 2 dpt of meer. Dit kan zowel in het sferische deel als in het cilindrische deel aanwezig zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

- 1 bijziend oog en 1 verziend oog;

- 2 bijziende ogen, maar verschil tussen beide ogen 2 dpt of meer;

- 2 verziende ogen, maar verschil tussen beide ogen 2 dpt of meer;

- 1 emmetroop oog (zonder brekingsafwijking) en 1 verziend oog;

- 1 emmetroop oog en 1 bijziend oog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de risico's?

Als bij kinderen een anisometropie niet wordt gecorrigeerd, kan er een lui oog (amblyopie) ontstaan. Dit komt vaker voor bij verziende ogen (hypermetropie) dan bij bijziende ogen (myopie).

 

Amblyopigene anisometropie:

Als het verschil in brilsterkte tussen beide ogen groot is, is de kans groot dat er een amblyopie (lui oog) ontwikkelt. Het beeld van het zwakste oog (met het wazigste beeld) wordt dan tijdens de ontwikkeling van het oog, in de eerste 8 levensjaren. door de hersenen onderdrukt. Deze oorzaak van amblyopie wordt ook wel amblyopigene anisometropie genoemd.

Een anisometropie leidt ook vaak tot het verminderd dieptezien (stereozien).

 

Risico op een amblyopie:

De kans op een lui oog is groot bij verscil in:

- verziendheid, groter dan +3,50 dpt;

- bijziendheid, groter dan -3,00 dpt;

- astigmatisme, groter dan 1,50 dpt;

- anisometropie, groter dan 1,50 dpt.

 

Hoe corrigeer je anisometropie?

Een anisometropie kan worden behandeld d.m.v.:

- een bril;

Als het verschil tussen beide ogen groter is dan een bepaalde waarde, kan het zijn dat de benodigde corrigerende glazen

niet verdragen worden. Deze waarde kan al bereikt worden bij een sterkteverschil van 2-3 dpt.

Dit komt doordat bij een verschil in sterkte van de glazen, er ook een verschil in grootte van de beelden ontstaat, welke op

het netvlies worden geprojecteerd. Het ene beeld is dan iets groter dan het andere beeld.

Deze 2 beelden kunnen dan niet meer door de hersenen tot 1 beeld worden samengebracht.

Het verschil in beeldgrootte wordt aniseikonie genoemd.

 

Een hoge brilsterkte geeft aan de glasranden een prisma effect. De persoon met een bril waarin dergelijk groot

sterkteverschil zit, zal waarschijnlijk nooit kunnen wennen. De effecten van prismatische werking in de glazen wordt nog

eens versterkt bij astigmatisme en hoofdbewegingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een brilcorrectie kan echter dusdanig worden voorgeschreven dat genoemde beeldgrooteverschil (aniseikonie) wordt

verminderd.

De beeldvergroting zal bijvoorbeeld kunnen worden verminderd door:

- dunnere centrale dikte van het glas (glas met een hogere brekingsindex);

- verminderen van de afstand tot de ogen. Hierdoor wordt het vergrotende effect van een +glas verminderd en wordt het

verkleinend effect van een -glas verminderd.

Bij contactlenzen is de afstand tot de ogen noemenswaardig minder; het probleem van beeldgrootteverschil is dan ook

beter te corrigeren met contactlenzen dan met een bril.

 

- contactlenzen;

Bij correctie met contactlenzen kan vaak een groter sterkteverschil worden overbrugd. Dit is wel afhankelijk van de patient

aangezien contactlenzen kritischer zijn in gebruik dan een bril (denk aan hygiene, draagcomfort, inzetten en uithalen).

 

- refractiechirurgie;

 

- staaroperatie;

Bij het gebruik van een kunstlens in het oog is het verschil in beeldgrootte erg klein, zodat het dieptezien mogelijk blijft.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.