Verziendheid (hypermetropie)

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Verziendheid (Hypermetropie), correctie met + glazen;

 

Wat is hypermetropie?

Wanneer het hoornvlies te vlak is of het oog een te korte aslengte heeft, dan worden de binnenvallende lichtstralen te weinig gebroken. De beelden vallen hierdoor niet op, maar achter het netvlies. Op het netvlies zelf ontstaat dan geen scherp beeld.

Verziendheid kan twee oorzaken hebben: een te zwak brekend vermogen of een te korte oogaslengte. Bij mensen met verziendheid is het oog meestal korter dan bij een emmetroop (zonder brekingsafwijking) oog.

 

Verziendheid kan voorkomen in combinatie met een cilindrische afwijking (astigmatisme, zie cilindrische afwijking).

In vergelijking met bijziendheid (myopie), is een sterke verziendheid zeldzaam. Meestal is de mate van verziendheid varierend van 1 dpt tot 5 dpt (dioptrie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurd er bij hypermetropie?

We maken voor de duidelijkheid onderscheid tussen veraf kijken en nabij kijken.

 

Veraf kijken:

Een normaal oog behoeft niet te accomoderen bij het kijken in de verte. Bij mensen met een hypermetropie valt het beeld achter het netvlies waardoor dit beeld onscherp wordt waargenomen.

Echter jonge mensen (kinderen en jong volwassenen) met hypermetropie zijn in staat om te accomoderen. Door te accomoderen worden de beelden wel op het netvlies afgebeeld en zal het een scherp beeld kunnen opleveren.

 

In tegenstelling tot een normaal oog, vindt er bij een jong hypermetroop oog dus wel accomodatie plaats bij kijken in de verte. Door jongeren wordt hypermetropie doorgaans goed verdragen, soms niet eens opgemerkt. Zij hebben vaak niet de behoefte aan correctie.

Vandaar dat men zegt dat bij verziendheid het vertezien goed is. Dit geldt met name bij geringe en matige hypermetropie, waarbij het oog de brekingsafwijking door middel van accomodatie corrigeert.

 

Bij grotere hypermetropie echter blijkt het accomodatievermogen vaak niet meer toereikend en blijft het beeld, zelfs bij maximale accomodatie, onscherp doordat het achter het netvlies blijft liggen. Met het toenemen van de leeftijd, neemt het accomodatievermogen af, wat kan resulteren in een nog onscherper beeld.

 

Nabij kijken:

Indien het voorwerp dichterbij komt, en zich dus op leesafstand bevindt, dan verplaatst het beeld zich normaliter in het oog naar achteren toe en komt daardoor achter het netvlies terecht. Het normale oog accomodeert dit beeld vervolgens tot het scherp op het netvlies wordt afgebeeld.

 

Bij een hypermetroop oog komt het beeld, naarmate het dichterbij komt, steeds verder achter het netvlies te liggen, waardoor het steeds onscherper lijkt te worden.

Aangezien bij jonge mensen het accomodatievermogen het sterkst is, zal deze groep het minste moeite hebben om het beeld alsnog op het netvlies te accomoderen. Jonge mensen kunnen dan ook, door dit sterke accomodatievermogen, de brekingsfout voor zowel veraf als nabij nog corrigeren waardoor het zien (relatief) goed is.

 

Echter, accomodatie kost energie en het oog is dan ook de gehele dag aan het inspannen. Als bij vermoeidheid de accomodatie minder wordt, gaat men slechter zien bij nabij kijken.

 

Op oudere leeftijd is de accomodatie vaak onvoldoende aanwezig, hierdoor worden beelden vaak onscherp waargenomen.

De refractieve afwijking valt vaak nog te corrigeren met een leesbril (+glazen). In dat geval worden de lichtstralen, door extra breking, weer op het netvlies gebracht en dus scherp waargenomen.

Neemt het accomodatievermogen nog verder af, dan wordt het beeld op afstand ook wazig. In dat geval is bij het op afstand kijken een correctie met + sterkte nodig om de lichtstralen weer op het netvlies te laten vallen.

 

Wat zijn de klachten bij hypermetropie?

Jonge leeftijd.

Of er klachten ontstaan is afhankelijk van de mate van hypermetropie. Soms behoeven er geen klachten te bestaan. Vaak ontstaan er klachten zoals vermoeidheidverschijnselen en/of scheelzien.

 

Een hypermetroop oog is steeds de brekingsafwijking aan het compenseren door te accomoderen. Dit kost energie, het oog is niet in ruststand. Dit wordt ook wel een "latente hypermetropie" genoemd en kan leiden tot vermoeidheid +verschijnselen, met name hoofdpijn, wazig zien bij lezen of in de loop van de dag.

 

Oudere leeftijd.

Met het opklimmen van de leeftijd neemt het accomodatieve vermogen van de ooglens steeds verder af. De hypermetroop zal dit als eerste bemerken bij het lezen.

"Manifeste hypermetropie" noemt men het deel dat niet meer gecompenseerd kan worden door accomodatie en waar men dus last van gaat krijgen.

Neemt de leeftijd verder toe dan neemt de gezichtsscherpte, zowel dichtbij, ook in de verte af. Er ontstaan dus eerder klachten bij het lezen dan bij kijken in de verte.

 

Hoe jonger de patient, des te groter de latente hypermetropie; hoe ouder de patient des te groter de manifeste hypermetropie.

 

Hoe corrigeer je hypermetropie?

Wil men bij een brekings- (of refractie-) afwijking het beeld toch scherp op het netvlies krijgen dan heeft men een correctie nodig.

Bij hypermetropie komen de lichtstralen achter het netvlies terecht. De behandeling bestaat uit het versterken van het brekend optisch systeem, door middel van een correctie met positieve (plus, +) glazen.

Hierdoor verplaatst het brandpunt verder naar voren, om op het netvlies een scherp beeld te geven.

 

Dit kan men bereiken door:

 

1. een bril;

 

2. contactlenzen;

 

3. laserbehandeling (Lasik of Lasek);

 

4. lensimplantaties.

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.