Brilmeting

Welkom bij Stichting Oogzorg Brabant; oogzorg bij u thuis.

 

Brilmeting.

Het gezichtsvermogen wordt visus genoemd, zowel met 1 oog (monoculair) als met beide ogen (binoculair) gemeten.

De visus kan vaak met een correctie worden geoptimaliseerd.

 

Wat is de visus?

Bepaling van de gezichtscherpte is belangrijk bij elk oogheelkundig onderzoek. Binnen de oogheelkunde wordt de gezichtscherpte ook wel "de visus" genoemd.

Deze visus wordt voor elk oog apart bepaald, liefst met de eigen correctie (bril, contactlenzen, etc.).

De visus wordt bepaald aan de hand van de methode van Snellen. Snellen was een Utrechtse hoogleraar (1862) en hij stelde dat een oog met een "normale" visus details moet kunnen onderscheiden, welke worden in zwart op een witte achtergrond werd geprojecteerd, volgens een vooraf vastgestelde norm.

 

Hoe meten we de visus?

Letterkaart.

De letterkaart wordt op een afstand van 6 meter geplaatst en goed verlicht. Op deze letterkaart staan letters afgebeeld volgens de methode van Snellen.

De gemeten visus wordt uitgedrukt met een getal. Een gemiddeld oog ziet 1.0 (vaak benoemd als 100%).

Een oog kan ook meer zien, bijvoorbeeld 1.2 of 2.0. Maar minder is natuurlijk ook mogelijk 0.8, 0.5 of 0.1 bijvoorbeeld.

 

De grootste letters welke worden afgebeeld komen overeen met een visus van 0.05. Kan men dit niet zien stappen we over op vingers tellen of handzwaaien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingers tellen.

Wanneer de grootste letter van de Snellen visuskaart (0.05) niet kan worden gezien, dan kan verder worden onderzocht d.m.v. vingers tellen.

Normaliter wordt men geacht vingers te kunnen onderscheiden op 60 meter afstand. De visus wordt nu dan ook uitgedrukt in .../60 ste.

Ziet iemand bijvoorbeeld op 3 meter afstand hoeveel vingers er wordt opgehouden, dan wordt dit genoteerd als: 3/60.

 

Handzwaaien.

Wanneer de visus zo laag is, dat vingers niet kunnen worden geteld, wordt er verder onderzocht d.m.v. handbewegingen. Normaliter wordt men geacht handzwaaien te kunnen onderscheiden op 300 meter afstand. De visus wordt nu dan ook uitgedrukt in .../300 ste.

Ziet iemand bijvoorbeeld op 2 meter afstand de handbeweging, dan wordt dit genoteerd als: 2/300.

 

Hoe kunnen we de visus optimaliseren?

Ongeacht de visus met eigen correctie, kan worden gemeten met voorzet glaasjes. Dit wordt "refractioneren" genoemd. Iemand die bijvoorbeeld al 1.0 ziet, zal misschien met verder refractioneren op 1.2 uit kunnen komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oog dat een correctie nodig heeft om scherp te kunnen zien, heeft een refractie afwijking. Dit betekent dat er in 1 of in beide ogen een bepaalde optische fout zit.

 

De optimaal gecorrigeerde visus kan lager zijn dan 1.0. In sommige gevallen kan dit komen doordat er een oogziekte aanwezig is, maar oogziektes hoeven niet altijd in beginsel een lagere visus te geven.

In dit geval zal een consult bij de oogarts nodig zijn.

 

Hoe bepalen we de leesvisus?

De leesvisus kan worden bepaald met een speciale letterkaart, welke op korte afstand wordt gehouden. Maar in principe kan met iedere willekeurige tekst worden gemeten. Denk aan een stukje uit de krant, of telefoonboek.

Boven het 40ste levensjaar kan zo ook de sterkte van het leesdeel in de bril worden bepaald. Men heeft de keuze uit een aparte leesbril, een bi-of trifocale bril of natuurlijk de populaire multifocale bril.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.